Chris Kuijpers

 
directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Esther van Kooten Niekerk

Directeur Contakt Consulting en Kwartiermaker Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen | VNG

Als één van de twee Kwartiermakers WKB houdt Esther zich bezig met de praktijkproeven en de inhoudelijke opgave rond informatievoorziening en optimale verbinding met de partijen in het netwerk.

Hans Smits

Bestuursvoorzitter van Janssen de Jong Groep

.

Maurice Klaver

Directeur Woningborg Toetsing en Toezicht

De Woningborg groep richt zich als marktleider in Nederland al meer dan 30 jaar op het waarborgen van woninggaranties, het voorkomen van faalkosten voor bouwondernemingen en het verhogen van de kwaliteit van nieuwbouwwoningen. Aan de Garantie- en waarborgregelingen van Woningborg is het keurmerk GarantieWoning verleend.

Johan Riezebos

Directeur Ter Steege Advies & Innovatie 

Johan is directeur van Ter Steege Advies & Innovatie, een bureau dat zich bezighoudt met vraagstukken rond Energietransitie, Circulair Bouwen en Duurzame Innovaties.

Peter Ligthart

Adviseur Bouwregelgeving en Kwaliteitsmanagement, directeur ProBitumen

Vanuit zijn bureau Ligthart Advies houdt Peter zich bezig met advisering bij de ontwikkeling van instrumenten voor kwaliteitsborging. Daarnaast is hij voorzitter van het College van Deskundigen Kwaliteitsborging, secretaris van het College van Deskundigen Openbare Ruimte en secretaris van het College van Deskundigen Bouwtechnische Diensten.

Wico Ankersmit

Algemeen directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

Wico is directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, de branche-organisatie die het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht verbindt met de Rijksoverheid, de VNG en andere binnen de bouw opererende branche-organisaties. Met meer dan 250 gemeentelijke leden, 600 persoonlijke leden en ruim 20 geassocieerde leden is de VBWTN een vereniging die een belangrijke positie inneemt binnen de bouwketen.

Gert van Vugt

Co-founder en CEO van Sustainer Homes 

Gert van Vugt is ondernemer. Rode draad is het opstarten en aansturen van organisaties, veelal met een sociaal of impact-gericht karakter. Sinds 2015 is hij co-founder en CEO van Sustainer Homes. In deze functie is hij onder andere verantwoordelijk voor strategie, PR en fundraising. Gert voerde met zijn co-founders de categorie Social Entrepreneurs aan op de Forbes 30 under 30 in 2018. Ook won hij met Sustainer Homes o.a. de ASN Wereldprijs en stond hij drie maal op de Duurzame Jonge 100. Hij spreekt zeer regelmatig over digitalisering en duurzaam bouwen op uiteenlopende evenementen. 

Johan van der Graaf

Senior adviseur bouwregelgeving Nieman Raadgevende Ingenieurs en NLingenieurs

Johan van der Graaf is senior adviseur bouwregelgeving bij Nieman. Hij is betrokken bij een breed scala aan adviestrajecten. Ook voert hij diverse onderzoeken en projectpilots uit die ten grondslag liggen aan Bouwbesluit 2012 en de 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen'.

Alexander Pastoors

Beleidsmedewerker ontwerpproces en techniek | BNA

Alexander is een ervaren beleidsadviseur met een bewezen staat van dienst in de architectuur- en planningssector. Hij is bekwaam in duurzame ontwikkeling, BIM, stedenbouw, duurzaamheid en hernieuwbare energie. 

Jan Pieter van Dalen

Senior consultant | kwaliteits- en risicomanager | praktijkdocent | coach

Jan Pieter is actief op het snijvlak van (post) Hoger Onderwijs en kwaliteitsverbetering in de bouw. Hij heeft als doel om samen de bouw beter te maken. Hij biedt hij ondersteuning op het gebied van kwaliteitsborging, bouwprocesmanagement, bouwfysica en duurzaamheid. Daar waar onderwijs-onderzoek-bedrijfsleven elkaar raken.

Erik Schot

Directeur | PlanGarant Nederland & België

Erik is directeur van PlanGarant, een organisatie die jarenlange ervaring heeft in de technische kwaliteitsborging. Zij deden en doen dit voor ontwikkelaars, corporaties, aannemers, gemeenten en toeleveranciers in de bouw. Deze ervaring hebben ze gecombineerd met slimme systemen waarmee toetsing en toezicht efficiënt en tegen zo laag mogelijke kosten verloopt. Door deze risicogestuurde aanpak worden ontwerp- en uitvoeringsfouten geminimaliseerd. 

Yvonne van Mierlo

Directeur Blauwhoed Studio bij Blauwhoed

De Blauwhoed Studio is het creatieve hart van Blauwhoed. Conceptuele slagkracht door bundeling van conceptontwikkeling, marketing, communicatie, planeconomie, verkoop & vormgeving.

Ottilie Laan

Advocaat Blumstone Advocaten

Als bouwadvocaat helpt Ottilie aannemers en andere opdrachtnemers in de bouw en in het vastgoed met het voorkomen van faalkosten en het oplossen van problemen in bouwprojecten.

                                   Jaap Kolk

Programmamanager KiKCampus en Keimpe Stroop, directeur gBOU