Datum & locatie

Datum
25 november 2019

Locatie
KAF, Kunstlinie Almere Flevoland
Esplanade 10
1315 TA Almere
www.kaf.nl


Bekijk hier hoe u KAF Almere het beste kunt bereiken.

 

Tarieven

  • Abonneeprijs      € 125,-
  • Reguliere tickets € 175,- 
  • Studentenprijs    €   75,-   

De prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee tijdens de pauzes en de netwerkborrel en exclusief BTW.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een online bevestiging. 

Organisatie

Dit congres wordt georganiseerd door Cobouw en Omgeving in de Praktijk (onderdeel van Vakmedianet B.V.) in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 

Organisatorische vragen?

Heeft u organisatorische vragen over dit event? Neem dan contact op met Ageeth Luisman, events@vakmedianet.nl, telefoon 088 - 5840 813.
 

Partner worden?

Interesse in één van de mogelijkheden om dit congres als partner te ondersteunen? Neem dan contact op met accountmanager Daan de Heus, daandeheus@vakmedianet.nl.

 

Voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. U kunt tot uiterlijk vier weken voor het congres kosteloos annuleren. In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van het congres is afnemer 25% van het inschrijfgeld (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Meldt u zich binnen twee weken voor aanvang af, of bent u afwezig zonder annulering? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag inclusief, (indien van toepassing, het horeca-arrangement) te berekenen. U kunt bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Annuleringen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via inschrijven@vakmedianet.nl

Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmedianet B.V. zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet B.V. , gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 24 januari 2014 onder depotnummer 5/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.